Projektai

2020 m. Lietuvos kultūros tarybos ir Klaipėdos miesto savivaldybės remiami projektai

ltk_logotipas1.jpgklp-miesto_sav.png

„Vandens gyvenimo linija“ – interaktyvi knyga ekologine tema/ Inovatyvių paslaugų kūrimas. 

Interaktyvi knyga kuriama bendradarbiaujant su profesionaliais kūrėjais: teksto autorius J. Tertelis, iliustracijų – E. Dvoreckaja, garso takelio – R.  Mačiliūnaitė-Dočkuvienė.


„1900–1940. Nuo žagrės prie šturvalo“ Naujos laivybos istorijos ekspozicijos įrengimas/ Inovatyvių paslaugų kūrimas

Interaktyviomis, įtaigiomis ir moderniomis priemonėmis, įrenginėjama ekspozicija „1900–1940. Nuo žagrės prie šturvalo“.


„Pamatyti nepasiekiamą“ Virtualios realybės vaizdo turas po ekspoziciją „Jūrų katastrofos ir Lietuva“/ Inovatyvių paslaugų kūrimas

Šis virtualios realybės turas rengiamas siekiant sudaryti sąlygas riboto judėjimo galimybes turintiesiems lygiai su visais naudotis muziejaus kultūrinėmis paslaugomis bei ekspozicijų turiniu.


„Kodėl laivas plaukia“/ Jūrinė kultūra ir edukacija

Bendradarbiaujant su Klaipėdos jūrų kadetų mokykla, siekiama įrengti mokomąją ekspoziciją mokyklos erdvėse.


„Dangės flotilė“ – tradicinių ir istorinių laivų paradas Danės upėje / Istorinė atmintis, paveldas, etninė kultūra

Renginys reprezentuoja jūrinę kultūrą ir tradicijas. Šių metų „Dangės flotilės“ tema „BURES – VĖJUI“.

„Gyvenimas kriauklėje kitoks“ Kultūrinis pažintinis renginys visuomenei–išskirtinės Jūrų moliuskų kriauklių rinkinio parodos pristatymas bei teminė edukacinė programa–koncertinis pasirodymas „Stichijos“/ Bendruomeniškumą skatinantys projektai

Paroda pritaikyta taktiliniam (liečiamajam) pažinimui, o edukacinė programa ir koncertinis pasirodymas verčiami į gestų  kalbą.


„Lietuvos jūrų muziejaus rinkiniai prabyla. Laivų istorijos“ Leidinys apie muziejaus laivų/ Kultūros ir meno sklaida 

Laivų medelių rinkinio leidinys, pristatantis jų gamybą ir autorius, modelius-šedevrus, kartu apžvelgiant istorinius kontekstus, reikšmę jūreivystės kultūroje bei rinkinio kaupimo istoriją.

Kvalifikacijos kėlimasGrįžk, prašau“

Muziejininkų  kvalifikacijos tobulinimo projektas, siekiant kuo geresnės lankytojų aptarnavimo kokybės bei pakartotinių, daugkartinių apsilankymų muziejuje. 


Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimas

„Kultūros vertybių, atspindinčių Lietuvos kaip jūrinės valstybės istoriją, įsigijimas“ Kaupiant muziejaus rinkinius, įsigyta istorinių vertybių, susijusių su XX a. I pusės Lietuvos laivybos
Istorija: istorinių fotografijų komplektas, leidiniai, 6 artefaktai, atspindintys tarpukario lietuviškų jūrinių organizacijų veiklą Klaipėdoje. 

Įgyvendinti Lietuvos kultūros tarybos ir Klaipėdos miesto savivaldybės remti projektai

ltk_logotipas1.jpgklp-miesto_sav.png


Paroda „Veidu į jūrą“/ Jūrinė kultūra ir edukacija

Tapytojų Audriaus Gražio, Miglės Kosinskaitės ir Svajūno Armono paroda sukurta muziejuje, stebint lankytojams,  kviečianti į jūrą pažvelgti menininkų akimis. 


Paroda „Mus jungia jūra“ / Vizualieji menai ir dizainas

Fotomenininkų ir  kūrėjų Gintauto Trimako, Petro Saulėno bei Agnės Jonkutės meninių interpretacijų jūros tema  paroda, skirta Lietuvos jūrų muziejaus 40-čiui. Parodos kuratorius dr. Tomas Pabedinskas.


Tarptautinis forumas/ Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektas

„Mus jungia Baltija“ Tarptautinis Baltijos pakrantėje įsikūrusių jūrų muziejų, akvariumų specialistų forumas padiskutuoti aktualiais klausimais, aptarti ES šalių ir Lietuvos muziejų vystymosi tendencijas, apžvelgti muziejinių tradicijų kaitą bei perspektyvas, pasidalinti inovatyviais veiklos pavyzdžiais.

„Dangės flotilė“/ Kultūros ir meno sklaida

Istorinių laivų paradas Danės upėje Jūros šventės Klaipėdoje metu, laivų tipų bei laivybos tradicijų pristatymas, pramoginiai ir pažintiniai užsiėmimai mažiems ir dideliems. 


Konferencija „Laisvės burės“ / Istorinė atmintis, paveldas, etninė kultūra

Konferencija, skirta trijų Lietuvos jachtų žygio per Atlantą - „Lietuvos garbei, tautos vienybei“ 30-mečiui paminėti. 


Leidinys „Lietuvos jūrų muziejaus rinkiniai prabyla. Kriauklės“ / Kultūros ir meno sklaida 

Lietuvos jūrų muziejaus kriauklių rinkinio albumas, parengtas bendradarbiaujant su žymiu šalies jūrų biologu dr. Algirdu Stankevičiumi.


Leidinys „Prezidentas Smetona: laivas ir įgula“ / Kultūros ir meno sklaida

Leidinys pristatyti ir įamžinti pirmojo Nepriklausomos Lietuvos karo laivo įsigijimo ir gyvavimo istoriją, pabrėžti jo  kaip vieno iš valstybingumo simbolių  reikšmę.


„Viskas kinta“ / Kvalifikacijos kėlimas

Muziejininkų  kvalifikacijos tobulinimo projektas siekiant  geresnės projektų ir pokyčių valdymo kokybės bei  muziejaus veiklos organizavimo.


„Muziejinių vertybių, atspindinčių Lietuvos kaip jūrinės valstybės istoriją, restauravimas“ / Kultūros vertybių restauravimas ir tyrimai

Siekiant užtikrinti muziejinių vertybių išsaugojimą ir sklaidą, konservuojamos  Lietuvos jūrų muziejaus  Dailės rinkinio graviūros.


„Kultūros vertybių, atspindinčių Lietuvos kaip jūrinės valstybės istoriją, įsigijimas“ / Lietuvos ir jos kultūros istorijai svarbių kilnojamųjų kultūros vertybių įsigijimas

Muziejinių vertybių į Laivybos istorijos fotografijos bei Daiktų rinkinius įsigijimas, siekiant rinkti ir populiarinti muziejines vertybes, atspindinčias Lietuvos kaip jūrinės valstybės istoriją. 

 


Lietuvos jūrų muziejaus įgyvendinami projektai, 2019 metai


Tarpsieninis bendradarbiavimas (! Cross-border transmission !)
Projekto Nr.: LT-RU-1-025

lithuania-russia-logo-rgb_lt.png

Lietuvos jūrų muziejus kartu su partneriais Kaliningrado Zoologijos sodu (Rusija, Kaliningradas) ir Friedlando vartų muziejumi (Rusija, Kaliningradas) įgyvendina projektą „! Cross-border transmission !“.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Bendra tarptautinio projekto vertė – 952 522,67 EUR, iš jų – Programos finansavimas – 857 270,40 EUR. Lietuvos jūrų muziejui numatytas finansavimas sudaro 398 020,83 EUR.
Projekto tikslas – plėtoti kultūrinį turizmą pasienio regione.
Įgyvendinant projektą Lietuvos jūrų muziejus sutvarkys Nerijos forto pylime esančias istorines patalpas bei įrengs keltuvą vaikščiojimo negalią turintiems lankytojams. Įgyvendinti pokyčiai leis lankytojams apžvelgti Nerijos fortą nuo pylimo, o sutvarkytose patalpose numatoma ateityje įrengti ekspozicijas. Projektu numatoma sukurti du naujus turistinius kelius ir juos aktyviai viešinti: istorinį (drauge su Friedlando vartų muziejumi) ir biologinį (drauge su Kaliningrado zoologijos sodu).
Ši informacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako tik VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centras ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.
Programos interneto svetainė http://eni-cbc.eu/lr/lt/


MARINISTINIO PAVELDO PRITAIKYMAS KULTŪROS TINKLAVEIKOJE TURIZMO PLĖTRAI (Adaptation of maritime heritage for the promotion of culture, cultural networking with the purpose of tourism development)

lithuania-russia-logo-rgb_lt_0.png

Projekto Nr.: LT-RU-1-022
Lietuvos jūrų muziejus kartu su pagrindiniu partneriu Pasaulio vandenyno muziejumi (Rusija, Kaliningradas) įgyvendina projektą „Marinistinio paveldo pritaikymas kultūros tinklaveikoje turizmo plėtrai“.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Bendra tarptautinio projekto vertė – 541 699,14 EUR, iš jų – Programos finansavimas – 487 529,22 EUR. Lietuvos jūrų muziejui numatytas finansavimas sudaro 206 812,93 EUR.
Projekto tikslas – plėtoti kultūrinį turizmą pasienio regione.
Įgyvendinant projektą Lietuvos jūrų muziejus sutvarkys VŽT „Dubingiai“ ir įrengs marinistinę – etnografinę vaikų žaidimo aikštelę greta Etnografinės pajūrio žvejo sodybos. VŽT „Dubingiai“ numatoma sutvarkyti 5 patalpas – galjūną, kambuzą, dušinę-džiovyklą, agregatinę ir variklių skyrių bei įrengti ekspoziciją. Taip pat drauge su kolegomis iš Kaliningrado numatoma atlikti bendra istorinį tyrimą, kurio pagrindu bus išleistas katalogas ir parengtas filmas. Projektu numatoma sukurti du naujus turistinius kelius ir juos aktyviai viešinti.
Ši informacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako tik VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centras ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos požiūrį.
Programos interneto svetainė http://eni-cbc.eu/lr/lt/


Projekto pavadinimas: Baltijos jūros gyvūnų reabilitacinis centras

esfivp-i-1.jpg
Projekto Nr.: 05.3.1-APVA-V-011-01-0003
Projekto vertė: 2.982.648,19 EUR. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo (1.380.000 EUR) ir Lietuvos jūrų muziejaus (1.602.648,19 Eur.) lėšomis. Finansavimas skirtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr.D1-1007  „Dėl finansavimo skyrimo projektui Nr.05.3.1-APVA-V-011-01-0003. Papildomai Lietuvos jūrų muziejus skirs 125.016,44 EUR Smiltynės g. remontui, kuris yra techninio projekto dalis. 

Tikslas
Užtikrinti Baltijos jūros biologinės įvairovės išsaugojimą, sukuriant atitinkančią šiuolaikinius mokslo ir praktikos standartus jūros gyvūnų tyrimų ir gelbėjimo sistemą, apimančią gyvūnų gydymą, reabilitaciją, gyvūnų biologijos tyrimus bei švietimą ir visuomenės edukaciją.

 

 

Projekte numatytos šios veiklos:
• Objekto statyba
• Veterinarinės įrangos ir specializuotų gydymo paskirties baldų įsigijimas
Objektą projektavo UAB „Archko“, projekto vadovas Stanislovas Lukšas, architektė Kristina Jurkutė. Projektavimo etape dalyvavo Klaipėdos ir Vilniaus universitetų mokslininkai, Lietuvos ornitologų draugijos nariai ir, be abejo, Lietuvos jūrų muziejaus specialistai. Prieš projektuojant buvo aplankyti du panašaus pobūdžio centrai Vokietijoje (Friedrihskoog) ir Olandijoje (Pitersburen).


Projekto pavadinimas: „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus““

esfivp-i-3.jpg

Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“
Lietuvos jūrų muziejus kartu su partneriais pradeda įgyvendinti projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas „Virtualus muziejus“ (projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004).  Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonę „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“. 
Projekto tikslas – modernizuoti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS), pritaikant ją naujiems muziejų ir visuomenės poreikiams, duomenų bazių kaupimui,  skaitmeninio turinio apie kultūros paveldo objektus tinkamam atvaizdavimui, prieinamumui ir sklaidai.
Planuojami projekto rezultatai:
1. atnaujinta ir modernizuota Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS);
2. sukurta 10 naujos kartos pažangių el. paslaugų visuomenei;
3. modernizuota LIMIS el. paslauga „E-gidas“; 
4. sustiprinta muziejų skaitmeninimo kompetencijos centrų (Lietuvos dailės, Lietuvos jūrų, Šiaulių „Aušros“, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejų) bei kitų projekto partnerių (Lietuvos liaudies buities muziejaus, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Lietuvių kalbos instituto) materialinė bazė, įsigijus skaitmeninimui ir el. paslaugų teikimui skirtą techninę ir programinę įrangą;
5. LIMIS specialistų kompetencijų tobulinimas ir kvalifikacijos kėlimas; 
6. patobulinta LIMIS integracija su kitomis informacinėmis sistemomis; 
7. plačiam naudojimui suskaitmeninta 63 500 vnt. muziejinių  vertybių, pasiekiamų per elektroninę kultūros paveldo informacinę sistemą (VEPIS),  www.epaveldas.lt ir www.europeana.eu. 
Projekto trukmė 36 mėnesiai (2018-2021 m.). Bendrai Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamam projektui  yra skirta 4 231.542 eurų.


Projekto pavadinimas: „Moksliniais tyrimais pagrįstos gyvūnų terapijos metodikos sukūrimas ir integravimas į holistinės medicinos sveikatos koncepciją“

kuriame-lt-ateiti.jpg

Projekto Nr.: S-01.2.1-LVPA-V-835-01-0008
Projektu siekiama moksliškai ištirti, pagrįsti ir sukurti unikalų produktą – gyvūnų asistuojamos terapijos metodiką, kuri bus integruota į holistinės medicinos konceptą bei gyvūnų gerovės vertinimo metodiką. Projektas prisideda prie kompleksinio sprendinio kūrimo valstybiniu lygiu, kuomet bendradarbiaujant su tarpdisciplininėmis mokslo bendruomenėmis bus ieškoma integratyvių sprendinių, teikiant gyvūnų asistuojamos terapijos paslaugas vaikams ir suaugusiems su nervų sistemos ligomis bei psichikos ir elgesio sutrikimais. Projekto metu bus sukurtos ir aprobuotos delfinų, žirgų ir šunų asistuojamos terapijos metodikos ir terapiniame procese dalyvaujančių gyvūnų gerovės metodikos.
Pagrindinis projekto tikslas -  išplėsti papildomosios ir alternatyviosios medicinos paslaugų paketą Lietuvoje, sukuriant holistinę gyvūnų terapijos abipusio poveikio (žmogui ir asistuojančiam gyvūnui) metodiką.
Projektą įgyvendina Lietuvos jūrų muziejus drauge su Kurtuvėnų regioninio parko direkcija. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.
Bendra projekto vertė: 895 146,09 EUR
Skirtas finansavimas: 769 878,00 EUR
Projekto pradžia: 2018-05-24
Projekto pabaiga: 2021-04-30

 


Projekto pavadinimas: „Baltic Museums: Love IT!“

bm1.jpgbm2.jpg

Lietuvos jūrų muziejus drauge su partneriais iš Lenkijos, Danijos, Švedijos ir Vokietijos muziejų, turizmo objektų, informacinių technologijų kūrėjų bei tyrimų institucijų susibūrė projekte „Baltic Museums: Love IT!“, kad sukurtų naują IT technologijų produktą tvariam gamtos ir kultūros paveldo turizmo objektų pažinimui ir vystymui.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis įgyvendinant Interreg Pietų Baltijos regiono programos veiklas.

Projekto tikslas – sukurti naują IT technologijų produktą turizmo objektuose – programėlę-turinį, kurią lankytojai galės valdyti savo įrenginiuose (BYOD – bring your own device). Naujasis produktas leis praplėsti, papildyti muziejuose patiriamus lankytojų įspūdžius, pritaikant žaidybines, multimedijos, virtualios realybės technologijas. Vadovaujantis projekto partneris – Šcecino universitetas (Lenkija), partneriai: Štralzundo universitetas (Vokietija), Gdynios akvariumas (Lenkija), Gdynios Experimentariumas (Lenkija), Bornholmo gamtos pažinimo centras (Danija), Malmės muziejus (Švedija), Tarptautinės pramonės plėtros fondas „Netcamp“ (Šcecinas, Lenkija), Suaugusiųju mokymo centras „Business Academy“ (Greiswaldas, Vokietija). Projekto trukmė: 2017–2020 m. Projekto biudžetas: 1.484.375 EUR.


intereg-latvija-lietuva-logo.jpg

„Sėkminga vaikų ir suaugusiųjų, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų, psichologinė ir sensorinė reabilitacija“ (SUPER)
Projekto Nr. LLI-336

Lietuvos jūrų muziejus drauge su partneriais – VšĮ Palangos asmens sveikatos priežiūros centru, Latvijos socialinio rūpybos centru „Kuržemė“  bei Liepojos ligonine „Priejūras“ 2019 m. pradeda įgyvendinti projektą „Sėkminga vaikų ir suaugusių, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų, psichologinė ir sensorinė reabilitacija“.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programą. Bendra projekto vertė – 651 176,32 EUR, iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 553 499,87 EUR. Muziejui numatytas finansavimas sudaro 113 051,87 EUR.   

Šio projekto tikslas – pagerinti psichosocialinės ir sensorinės integracijos reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir efektyvumą Lietuvos ir Latvijos pasienio regione. 
Įgyvendinant projektą bus sukurta nauja sensorinės integracijos metodika ir instrumentas abiems šalims. Siekiant kelti specialistų kvalifikaciją bus suorganizuoti 8 mokymai. Taip pat projektų partnerių įstaigose per dvejus metus bus įrengti multisensorinės integracijos kambariai vaikams ir suaugusiems, įdiegtos inovatyvios reabilitacijos paslaugos, įsigyta naujausia reabilitacijos įranga ir priemonės. Projekto metu apmokyti partnerių institucijų specialistai naujai įrengtuose sensorinės integracijos kambariuose naują metodiką išbandys su 2023 pacientais – vaikais ir suaugusiais, sergančiais psichikos ir elgesio sutrikimo ligomis. Planuojama, kad kasmet šiomis paslaugomis naudosis daugiau nei 2000 pacientų Lietuvoje ir Latvijoje.
Už pateiktą informaciją yra visiškai atsakingas Muziejus ir ši informacija jokiu būdu negali būti naudojama Europos Sąjungos nuomonei reikšti.

www.latlit.eu
www.europa.eu

super.jpg


2019 metų įgyvendinti Lietuvos jūrų muziejaus projektai

2018 metų įgyvendinti Lietuvos jūrų muziejaus projektai

2017 metų įgyvendinti Lietuvos jūrų muziejaus projektai

2016 metų įgyvendinti Lietuvos jūrų muziejaus projektai

2015 metų įgyvendinti Lietuvos jūrų muziejaus projektai

Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinti  tarptautiniai projektai

 

 

Spausdinti
Information updated--- 2020-06-29 17:19

Apsilankyk

Lankytojų aptarnavimo tvarka. Nuolaidos.

Kainos, 2020 

Paslaugų, nuomos kainos

DELFINŲ PASIRODYMAS

SAUSIS–GEGUŽĖ,
RUGSĖJIS–GRUODIS

BIRŽELIS, LIEPA,
RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Suaugusiems 

7

10

Mokiniams, studentams, vaikams nuo 4-erių metų, 
senatvės pensininkams, kitos nuolaidos*

3.5

5

Kainos grupėms daugiau nei 15 asmenų ir Šeimos kortelės turėtojams

Suaugusiems 

6

9

Mokiniams, studentams, vaikams nuo 4-erių metų,
 
senatvės pensininkams, kitos nuolaidos*

3

4.5

 

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS

SAUSIS–GEGUŽĖ,
RUGSĖJIS–GRUODIS

BIRŽELIS, LIEPA,
RUGPJŪTIS

 

Eur

Eur

Suaugusiems

7

10

Mokiniams, studentams, vaikams nuo 6-erių metų,
senatvės pensininkams, kitos nuolaidos*

3.5

5

Kainos grupėms daugiau nei 15 asmenų

Suaugusiems 

6

9

Mokiniams, studentams, vaikams nuo 6-erių metų, 
senatvės pensininkams, kitos nuolaidos*

3

4.5

 

LENGVATOS IR NUOLAIDOS*
 

1. Asmenys, siekiantys įsigyti Muziejaus lankymo bilietą su nuolaida arba lankytis nemokamai, privalo pateikti Muziejaus kasos darbuotojui dokumentą apie priklausymą atitinkamai grupei, pažymėjime turi matytis aiški asmens nuotrauka ir galiojimo terminas.
2. Atsisakius pateikti atitinkamą dokumentą, nuolaida netaikoma.
Kasose taikomos nuolaidos Šeimos kortelės turėtojams. 

3. Nuolaidos bilietams į Muziejaus ekspozicijas ir Akvariumą.

   3.1. 50 proc. nuolaida bilietui taikoma:

• mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas arba mokinio amžių nuo 6–18 m. įrodantis dokumentas;
• aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
• asmenims, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
• asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams. Jei neturima pensininko pažymėjimo, muziejaus kasoje ir kontrolėje, pateikiamas amžių nurodantis dokumentas nuo 65-79 m.;
• nuolatinės privalomosios karo tarnybos kariams, kariams savanoriams, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
• nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims–politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų Lietuvos Respublikos kaliniams. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
• Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
• Lietuvos Respublikos pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyviams – kariams savanoriams ir laisvės kovų dalyviams. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas.

3.2 Bilietą su nuolaida gali įsigyti organizuotos lankytojų grupės, jei grupėje daugiau nei 15 asmenų, perkančių bilietus.

3.3 Nemokamai Jūrų muziejaus ekspozicijose ir Akvariume gali lankytis:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikai iki 5 metų amžiaus (įskaitant ir penktus metus);
 • našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai, bei jų grupes lydintys asmenys pagal proporciją 10:1 (dešimt vaikų-vienas lydintysis asmuo). Iš anksto el. paštu ljm@muziejus.lt atsiuntę prašymą, kasoje pateikę statusą įrodančius dokumentus (ant firminio blanko, įstaigos vadovo pasirašytas raštas, su nurodytu atvykstančių skaičiumi, išskiriant vaikus ir lydinčiuosius);
 • asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, pagal proporciją 1:1 ir neįgalūs vaikai iki 18 m., pagal proporciją 1:1 (vienam neįgaliajam – vienas lydintysis asmuo). Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
 • asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresniems. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas arba dokumentas;
 • Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
 • visi lankytojai kiekvieno mėnesio paskutinį sekmadienį;
 • Vaikų ir moksleivių grupes lydintys suaugusieji, laikantis proporcijos 10:1 (dešimt vaikų-vienas lydintysis asmuo);
 • Gidas, kasoje pateikęs pažymėjimą.
 •  Šeimos kortelės turėtojai. 

4. Nuolaidos į Delfinariumą
4.1. 50 proc. nuolaida bilietui taikoma:
• Vaikams nuo 4–erių metų amžiaus;
• mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, kurie mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programas. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas arba mokinio amžių įrodantis dokumentas nuo 6-18 m.;
• aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, studijuojantiems Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių aukštosiose mokyklose pagal nuolatinę arba dieninę studijų formą, taip pat mokiniams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
• asmenims, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, kuriems nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
• asmenims, kuriems sukako valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos amžius, Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams. Jei neturima pažymėjimo, Muziejaus kasoje ir kontrolėje, pateikiamas amžių nurodantis dokumentas nuo 65-79 m.;

4.2 Bilietą su nuolaida gali įsigyti organizuotos lankytojų grupės, jei grupėje daugiau nei 15 asmenų, perkančių bilietus, arba Šeimos kortelės turėtojai, nepaisant perkančių bilietus asmenų skaičiaus.

4. 3. Nemokamai Delfinariume gali lankytis:
• Vaikai iki 3 metų amžiaus (įskaitant ir trečius metus, nesuteikiant atskiros vietos sėdėti);
• našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai, bei jų grupes lydintys asmenys pagal proporciją 10:1 (dešimt vaikų-vienas lydintysis asmuo), iš anksto el. paštu ljm@muziejus.lt atsiuntę prašymą, kasoje pateikę statusą įrodančius dokumentus (ant firminio blanko, įstaigos vadovo pasirašytas raštas, su nurodytu atvykstančių skaičiumi, išskiriant vaikus ir lydinčiuosius);
• asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, pagal proporciją 1:1 ir neįgalūs vaikai iki 18 m., pagal proporciją 1:1(vienam neįgaliajam – vienas lydintysis asmuo). Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
• asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas arba dokumentas;
• Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
• Vaikų ir moksleivių grupes lydintiems suaugusiems, laikantis proporcijos 10:1 (dešimt vaikų-vienas lydintysis asmuo);
• Gidas, kasoje pateikęs pažymėjimą. 

5. Nuolaidos į Saulės įlanką:
5.1. Nemokamai gali lankytis:

• vaikai iki 3 metų amžiaus (įskaitant ir trečius metus);
• našlaičiai ir tėvų globos netekę vaikai, bei jų grupes lydintys asmenys pagal proporciją 10:1 (dešimt vaikų-vienas lydintysis asmuo), kasoje pateikę statusą įrodančius dokumentus (ant firminio blanko, įstaigos vadovo pasirašytas raštas, su nurodytu atvykstančių skaičiumi, išskiriant vaikus ir lydinčiuosius);
• asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis, pagal proporciją 1:1 ir neįgalūs vaikai iki 18 m., pagal proporciją 1:1 (vienam neįgaliajam – vienas lydintysis asmuo). Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
• asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas arba dokumentas;
• Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojai ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai. Muziejaus kasoje ir kontrolėje pateikiamas pažymėjimas;
• Vaikų ir moksleivių grupes lydintys suaugusieji, laikantis proporcijos 10:1 (dešimt vaikų-vienas lydintysis asmuo);
• Gidas, kasoje pateikęs pažymėjimą. 

Fotografavimas ir filmavimas ameniniam naudojimui – nemokamas.

 

 

 

Lietuvos jūrų muziejaus lankytojų aptarnavimo taisyklės

 

Rekomenduojame:

1. dėvėti apsaugines kaukes ar kitas apsaugines veido priemones;

2. laikytis rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo;

3. laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 1 m, atstumo tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių;


LIEPA ir RUGPJŪTIS

Nuo antradienio iki sekmadienio
Liepos 6 d. – dirbame!

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI SAULĖS ĮLANKOJE : antradieniais–penktadieniais – 11.00, 12.00, 14.00, 15.00. Šeštadieniais, sekmadieniais – 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00.

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.30

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–18.30

VŽT „Dubingiai“  ekspozicija „Ilgas reisas“ – 10.30–18.30.


RUGSĖJIS

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

DELFINŲ PASIRODYMAI – bus patikslinta

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.00

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–18.00

KALIFORNINIAI JŪRŲ LIŪTAI SAULĖS ĮLANKOJE – bus patikslinta


SPALIS, LAPKRITIS, GRUODIS

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–17.00


SAUSIS

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–17.00


VASARIS, KOVAS 

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–17.00


BALANDIS

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.00

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA  – 10.30–18.00

VASARIS, KOVAS 

Penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–17.00


BALANDIS

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ PASIRODYMAI – 12.00, 15.00

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.00

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA  – 10.30–18.00


GEGUŽĖ

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 11.00–17.30

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 11.00–17.30

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ SAULĖS ĮLANKOJE  – 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 (Prašome pasirūpinti tinkama apranga, pasirodymai vyksta lauke)

VŽT „Dubingiai“ lankymui uždarytas, bus patikslinta


BIRŽELIS

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.30

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–18.30

DELFINŲ IR KALIFORNINIŲ JŪRŲ LIŪTŲ SAULĖS ĮLANKOJE  – 11.00, 12.00, 14.00, 15.00. Šeštadieniais, sekmadieniais ir birželio 24 dieną vyksta papildomas pasirodymas 16.00 val. 

VŽT „Dubingiai“ ekspozicija nedirba. 

 

BIRŽELIS

Nuo trečiadienio iki sekmadienio

AKVARIUMAS IR MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS – 10.30–18.30

ETNOGRAFINĖ PAJŪRIO ŽVEJO SODYBA IR SENŲJŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ AIKŠTELĖ – 10.30–18.30

DELFINŲ PASIRODYMAI, KALIFORNINIAI JŪRŲ LIŪTAI SAULĖS ĮLANKOJE – 11.00, 12.00, 14.00, 15.00. Šeštadieniais, sekmadieniais ir birželio 24 dieną vyksta papildomas pasirodymas 16.00 val. 

Lietuvos jūrų muziejus
Smiltynės g. 3 LT-93100, Klaipėda

 

Jeigu vykstate autobusu arba traukiniu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų arba traukinių stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pėščiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pesčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).

Jeigu važiuojate automobiliu iš Palangos, tuomet iš Kretingos gatvės įvažiuokite į Suominio gatvę (3,4 km). Važiuokite Suominio gatve link Baltijos prospekto (A13 ir E272 kryptimis) į Klaipėdą (26 km). Pasiekę Baltijos prospektą, iš jo sukite į Dubysos gatvę link Smiltynės (Kuršių Nerija) (3,2 km). Kelkitės keltu Naujojoje perkėloje. Persikėlę į Smiltynę, iki Lietuvos jūrų muziejaus važiuokite sekdami nuorodas.

Jeigu iš Palangos važiuojate autobusu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pėščiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pesčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).
Autobusų iš Palangos tvarkaraštis.

© OpenStreetMap contributors
https://www.openstreetmap.org/#map=17/55.71624/21.10274&layers=N

zemelapis.jpg
Koordinatės: 55°43'01.0"N 21°06'02.6"E

Jeigu esate Klaipėdoje, Į Smiltynę iš Senosios perkėlos (Danės g. 1, Klaipėda) ar Naujosios perkėlos (Nemuno g. 8, Klaipėda) galite atvykti keltu. Persikėlus į Smiltynę iš Senosios perkėlos, Lietuvos jūrų muziejų galite pasiekti pėsčiomis/dviračiu/traukinuku (atstumas 1,8 km). Persikėlus į Smiltynę iš Naujosios perkėlos, Lietuvos jūrų muziejų galite pasiekti pėsčiomis/dviračiu/automobiliu (atstumas 7 km).

Informacija apie keltų tvarkaraščius ir kainas – www.keltas.lt. 


Jeigu vykstate autobusu arba traukiniu, atstumą nuo Klaipėdos autobusų arba traukinių stoties galite įveikti pėsčiomis (2,2 km) arba viešuoju miesto transportu (8 autobusas). Išlipę Atgimimo stotelėje iki Senosios pesčiųjų perkėlos, esančios adresu Danės g.1, Klaipėda, nueisite pėsčiomis  arba nuvyksite pasinaudoję taksi paslaugomis (1,2 km).


Nuo Senosios perkėlos, Smiltynės pusėje (keliantis pėsčiųjų keltu) iki muziejaus galite atvykti keliais būdais:

 • Pėsčiomis, mėgaujantis Smiltynės gamta.
 • Kursuoja du traukinukai. Paslauga mokama (informacija – +370 67039911, +370 68789132). 

Transporto priemonių parkavimas prie Lietuvos jūrų muziejaus mokamas nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. – kainos.

Paspaudę nuorodą, nurodykite savo vietą, adresą ir Jums bus parengtas maršrutas kaip atvykti į delfinariumą

situacinis_planas_svetainei.jpg